Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΙΔΡΥΣΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΠΩΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – «Η ΤΟΡΙΒΙΑ»


Στην Κομπωτή Αιτωλοακαρνανίας στις 8-9-2013 ιδρύθηκε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την  επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΠΩΤΗΣ - Η ΤΟΡΙΒΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «Η ΤΟΡΙΒΙΑ» και έδρα την Κομπωτή Αιτωλοακαρνανίας.
Οι σκοποί του συλλόγου μας είναι:

α) Να συνενώσει και να φέρει σ' επαφή τους πολίτες, που έχουν ως κοινό τόπο καταγωγής, δηλαδή τη γενέτειρα τους και τις απώτερες ρίζες καταγωγής τους την τοπική κοινότητα Κομπωτής Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.
β) Να συντελέσει με τη δράση του στο πολιτιστικό ανέβασμα των κατοίκων της Κομπωτής, με την ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, την αγάπη για το περιβάλλον, την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Κομπωτής και ιδιαίτερα του μοναδικού κάλους δάσους της μαύρης ελάτης που ενδημεί στην περιοχή και του κάστρου της αρχαίας Τοριβίας, την ανάπτυξη των τεχνών, τη διάδοση και εφαρμογή στον τρόπο ζωής σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης.
γ) Να μελετήσει και να αναδείξει την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τα ήθη και έθιμα, τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία και τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής Κομπωτής, όπως είναι το κάστρο της αρχαίας Τοριβίας και να συμβάλει στη διάσωση και συντήρησή τους.
δ) Να δημιουργήσει και οργανώσει χορευτικό συγκρότημα εκτέλεσης παραδοσιακών δημοτικών και λαϊκών χορών.
ε) Να συμβάλλει στον εξωραϊσμό, τον καλλωπισμό και την καθαριότητα του χωριού και της περιοχής Κομπωτής και στην προστασία του περιβάλλοντος και του δάσους.
στ) Να μελετήσει, να προωθήσει και επιλύσει τα τοπικά προβλήματα της Κομπωτής και να ενημερώσει το κοινό και τις αρχές για τα κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά και αθλητικά ζητήματα της περιοχής Κομπωτής.
ζ) Να δημιουργήσει τοπικές αθλητικές ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης( μπάσκετ), πετοσφαίρισης ( βόλεϊ) και κλασσικού αθλητισμού (στίβος).
η) Να ασκήσει φιλανθρωπική δραστηριότητα με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους κατοίκους της Κομπωτής.
Για το σκοπό αυτό καταρτίσαμε και συντάξαμε από κοινού όλοι μας το Καταστατικό του Συλλόγου αυτού, το οποίο περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) άρθρα και εν συνεχεία εκλέξαμε με μυστική ψηφοφορία προσωρινή διοικούσα επιτροπή, που απαρτίζεται από τους:

1)            Δημήτριο Τσιλιμαντό του Λεωνίδα,
2)            Πέτρο Καραμπούλη του Κων/νου,
3)            Κωνσταντίνο Καραμπούλη του Θωμά,
4)            Σπυρίδωνα Λίβα του Σταύρου,
5)            Δημήτριο Λίβα του Ηλία,


Στην ανωτέρω επιτροπή αναθέτουμε την ενέργεια όλων των νομίμων διατυπώσεων για τη δικαστική αναγνώριση και νομιμοποίηση του σωματείου μας καθώς επίσης και την, μετά τις ανωτέρω διατυπώσεις, σύγκληση ΓΧ των μελών του για την εκλογή τακτικού Δ.Σ.
1 σχόλιο: